SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

eSlužby

NATUR-PACK

Archív zmlúv

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ Dokumenty
17.01.2018 17.01.2018 MC17012018
Zmluva o vytvorení webstránky
Vytvorenie webstránky obce
600,00 €
zmluva
wbx, s.r.o.   Otvoriť
28.12.2017 28.12.2017
Kúpna zmluva
Predaj pozemku
245,00 €
zmluva
Martin Reľovský   Otvoriť
04.12.2017 04.12.2017
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektron. služieb
Dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán
0,00 €
zmluva
DOVERA, zdra. poisťovňa   Otvoriť
12.10.2017 12.10.2017
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Audit účtovnej závierky
600,00 €
zmluva
Ing. Mária Pašková   Otvoriť
26.06.2017 26.06.2017 37706
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Poskytnutie dotácie pre DHZ obce na materiálno technické vybavenie
3 000,00 €
zmluva
DPO SR   Otvoriť
05.04.2017 05.04.2017 1/2017
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie
300,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
03.04.2017 03.04.2017 3/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť
86,75 €
zmluva
Mesto Spišská Stará Ves   Otvoriť
31.03.2017 31.03.2017 2/2017
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie
600,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja   Otvoriť
03.11.2016 03.11.2016 7/2016
Kúpna zmluva
Motorové vozidlo KAROSA, ASC 25 - RTHP
1 500,00 €
zmluva
Obec Malý Lipník   Otvoriť
04.08.2016 04.08.2016 09/PZ-SL/2016
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky.
0,00 €
zmluva
Brantner   Otvoriť
18.05.2016 18.05.2016 28/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia pre CVČ Spišská Stará Ves
234,63 €
zmluva
Mesto Spišská Stará Ves   Otvoriť
22.04.2016 22.04.2016 24ZVS 0000015533J
Zmluva o pripojení
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
0,00 €
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.   Otvoriť
15.04.2016 15.04.2016
ZMluva o dielo
Zhotovenie diela "Zlepšenie vzhľadu obce-úprava a tvorba verejných priestranstiev v obci Veľká Lesná."
76 920,00 €
zmluva
Camastra s.r.o.   Otvoriť
04.04.2016 04.04.2016 5/2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Poskytnutie finančných prostriedkov
600,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja   Otvoriť
04.04.2016 04.04.2016 6/2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Poskytnutie finančných prostriedkov
300,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
02.03.2016 01.03.2016
Zmluva o dielo
Zhotovenie diela - Rekonštrukcia miestnej komunikácie, zachytného parkoviska a výstavba autobusovej zastávky
89 640,00 €
zmluva
Camastra s.r.o.   Otvoriť
23.02.2016 22.02.2016
Zmluva o poskytovaní služieb - Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Veľká Lesná
Poskytovanie služieb extérneho manažéra v rámci projektu "Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Veľká Lesná"
11 400,00 €
zmluva
Energia plus s.r.o.   Otvoriť
16.02.2016 15.02.2016
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
Poskytnutie poradenskej a konzultačnej činnosti pri príprave žiadosti o poskytnutie NFP.
1 500,00 €
zmluva
Energia plus s.r.o.   Otvoriť
04.02.2016 03.02.2016
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb
Zriadenie spoločného obecného úradu
1,00 €
zmluva
Mesto Stará Ľubovňa   Otvoriť
26.01.2016 26.01.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
0,00 €
zmluva
NATUR-PACK, a.s.   Otvoriť
28.12.2015 28.12.2015
Zmluva o prenájme
Prenájom nebytových priestorov
1 644,00 €
zmluva
MERIMPEX, s.r.o.   Otvoriť
14.12.2015 14.12.2015 ZLP-2016-0582
Zmluva o pripojení k infor. systému Dátové centrum obcí a miest
Pripojenie k službám IS DCOM
0,00 €
zmluva
DEUS   Otvoriť
09.12.2015 09.12.2015
Zmluva o nájme
Prenajom priestorov
84,00 €
zmluva
Prvá internetová, s.r.o.   Otvoriť
09.12.2015 09.12.2015 26/2015
Zmluva o vykonaní stavebného dozoru č. 26/2015
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba záchytných parkovísk a autobusových zastávok."
175,00 €
zmluva
Ing.Peter Štucka   Otvoriť
09.12.2015 09.12.2015 27/2015
Zmluva o vykonaní stavebného dozoru č. 27/2015
Výkon stavebného dozoru na stavbu "Ylepšenie vzhľadu obce Veľká Lesná - úprava a tvorba verejných priestranstiev."
175,00 €
zmluva
Ing.Peter Štucka   Otvoriť
08.12.2015 08.12.2015 24/2015
Zmluva o dielo č. 24/2015
Vypracovanie PD "Rekonštrukcia miestných komunikácií a výstavba záchytných parkovísk a autobusových zastávok
2 580,00 €
zmluva
Ing.arch. Radoslav Repka   Otvoriť
08.12.2015 08.12.2015 25/2015
Zmluva o dielo č. 25/2015
Vypracovanie PD "Zlepšenie vzhľadu obce Veľká Lesná - úprava a tvorba verejných priestranstiev
2 640,00 €
zmluva
Ing.arch. Radoslav Repka   Otvoriť
03.12.2015 03.12.2015 JO 031215-4-1
Zmluva o dielo č. JO 03122015-4-1
Vyhotoviť dokument štúdie uskutočniteľnosti projektu v rámci PRV SR 2014-2020
896,00 €
zmluva
Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
03.12.2015 03.12.2015 JO 031215-4-2
Zmluva o dielo
Vypracovanie žiadosti o NFP
120,00 €
zmluva
Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
03.12.2015 03.12.2015 JO 031215-5-1
Zmluva o dielo
Vyhotovenie dokumentu štúdie uskutočniteľnosti v rámci PRV SR 2014-2020, aktivita č. 3, v rámci opatrenia č. 7.2
896,00 €
zmluva
Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
03.12.2015 03.12.2015 JO 031215 - 5-2
Zmluva o dielo
Vypracovanie žiadosti o NFP
120,00 €
zmluva
Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
25.11.2015 25.11.2015 ZDR-2015-A-02247-000
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodávka elektrickej energie
0,00 €
zmluva
SE Predaj, s.r.o.   Otvoriť
23.11.2015 23.11.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Uzavretie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
0,00 €
zmluva
NATUR-PACK, a.s.   Otvoriť
05.10.2015 05.10.2015 19/2015
Zmluva na výkon auditu
Výkon auditu
600,00 €
zmluva
audítor SKAU   Otvoriť
10.09.2015 08.09.2015 08-99-2015
Zmluva o výpožičke
Výpožička vodného toku
0,00 €
zmluva
SR - Lesy Slovenskej republiky, š.p.   Otvoriť
07.09.2015 07.09.2015 20150901
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia rozhlasu v obci Veľká Lesná
8 010,13 €
zmluva
MKhlas   Otvoriť
19.08.2015 19.08.2015 6817514863
Zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnickývh osôb
Poistenie protipovodňového opatrenia na vodnom toku
1 005,00 €
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.,   Otvoriť
24.06.2015 24.06.2015
Zmluva o dielo č. 1/2015
Realizácia stavebného diela "Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Veľká Lesná"
146 900,00 €
zmluva
SLOVDACH, s.r.o.   Otvoriť
19.06.2015 19.06.2015 12/2015
Zmnluva o dielo
Vypracovanie PD
9 300,00 €
zmluva
RG ATELIÉR, s.r.o.   Otvoriť
20.05.2015 19.05.2015
Príkazná zmluva
Kompletná realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania.
0,00 €
zmluva
Obstarávacie trhovisko Slovenska, n.z.   Otvoriť
20.04.2015 20.04.2015 2028263870
Zmluva o poskytovaní služieb
Balík 1P - Akcia
19,99 €
zmluva
Slovak Telekom, a.s.   Otvoriť
15.04.2015 15.04.2015 JO 150415 - 3
Zmluva o dielo č. JO 150415 - 3
Vyhotoviť dielo, ktorého predmetom sú činnosti potrebné k žiadosti o NFP
19 999,00 €
zmluva
Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
15.04.2015 15.04.2015 JO 150415 - 4
Zmluva o dielo č. JO 150415 - 4
Vy pracovanie žiadosti o NFP
1,00 €
zmluva
Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
01.04.2015 01.04.2015 č.18/2015/§54 - VZ
Dohoda o poskytnutí fin. prísp. na podporu vytvárania prac. miest
Poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a)
3 092,94 €
zmluva
ÚPSVAR Stará Ľubovňa   Otvoriť
31.03.2015 26.03.2015 č. 25/§52/2015/ŠR
Dohoda na vykonanie ajtiv. činnosti formou menších ob.- služieb
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení aktiv. činnosti
952,80 €
zmluva
ÚPSVAR Stará Ľubovňa   Otvoriť
20.03.2015 19.03.2015 3/2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
Poskytnutie fin. dotácie z rozpočtu obce Veľká Lesná v r. 2015
100,00 €
zmluva
Gréckokatolická charita   Otvoriť
17.03.2015 17.03.2015 111/2013
Zmluva o dielo
Stavebné práce na zákazke: "Protipovodňová úprava Lesnianskeho potoka v obci Veľká Lesná"
335 000,00 €
zmluva
MIGI, spol. s.r.o.   Otvoriť
13.03.2015 13.03.2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Poskytnutie prostriedkov na záujmovú činnosť detí
600,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja   Otvoriť
13.03.2015 13.03.2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Poskytnutie fin. prostr. na záujmové vzdelávanie detí
300,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
13.03.2015 13.03.2015 35/2015
Mandátna zmluva
Poskztnutie odbornej činnosti a pomoci na zabezpečenie prípravy realizácie stavebného diela
2 640,00 €
zmluva
INPRO POPRAD, s.r.o.   Otvoriť
27.02.2015 26.02.2015 U1943/2015
Licenčná zmluva
Poskytnutie licencie k programovému vybaveniu ISO pre obce a mestá URBIS
1,00 €
zmluva
MADE spol. s r.o.   Otvoriť
27.02.2015 26.02.2015 1/2015
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Súhlas s so zasielaním elektr. faktúr
0,00 €
zmluva
MADE spol. s r.o.   Otvoriť
31.12.2014 30.12.2014 24ZVS0000015533J
Zmluva o pripojení
Akceptovanie žiadosti
0,00 €
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.   Otvoriť
29.12.2014 29.12.2014
Zmluva o dielo
Vypracovanie PD "Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu Veľká Lesná"
3 000,00 €
zmluva
ARTUM   Otvoriť
17.12.2014 17.12.2014
Zmluva o poskytovaní služieb
Zabezpečenie činnosti OPP, BOZP a pžiadaviek na zdravé živ. podmienky, zdravé prac. podmienky.
216,00 €
zmluva
LIVONEC, s.r.o.   Otvoriť
24.11.2014 24.11.2014 211114-1
Zmluva o dielo
Spracovanie aktualizácie PHaSR obce
330,00 €
zmluva
Diervilla, spol. s r.o.   Otvoriť
10.11.2014 10.11.2014
Zmluva o dielo
Zhotovenie stavebného diela:" Spevnenie plochy - cintorín Veľká Lesná"
7 399,58 €
zmluva
SLOVDACH, s.r.o.   Otvoriť
30.10.2014 30.10.2014 19/2014
Zmluva na výkon auditu
Vykonanie auditu
600,00 €
zmluva
audítor SKAU   Otvoriť
02.10.2014 02.10.2014 10/2014
Zmluva o dielo
Zhotovenie živičnej úpravy miestnej komunikácie
5 019,12 €
zmluva
JUNO DS, s.r.o.   Otvoriť
25.08.2014 16.07.2014 19SL/14/2013
Príkazná zmluva
Vykonanie VO na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu so začiatkom obstarávania III.Q 2014
0,00 €
zmluva
Mesto Stará Ľubovňa   Otvoriť
03.07.2014 02.07.2014 58/§52 / 2014/ ŠR
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
0,00 €
zmluva
ÚPSVAR Stará Ľubovňa   Otvoriť
11.04.2014 11.04.2014 1/2014
Zmluva o dielo
Realizácia stavby: "Oprava kanalizačnej ryhy"
2 399,04 €
zmluva
JUNO DS, s.r.o.   Otvoriť
07.04.2014 07.04.2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Poskytnutie finančných prostriedkov
300,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
07.04.2014 07.04.2014
Zmuva o poskytnutí fin.prostriedkov
Poskytnutie financii na vzdelávanie detí
679,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja   Otvoriť
20.02.2014 20.02.2014 24/§52/2014/NP v AOTP SR - 3
DOHODA
Úprava práv a povinnosí účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
0,00 €
zmluva
ÚPSVAR Stará Ľubovňa   Otvoriť
30.01.2014 30.01.2014
Komisionárska zmluva
Zabezpečenie jedálnych kupónov
0,00 €
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.   Otvoriť
16.12.2013 16.12.2013 409-112-9005/2013
Zmluva o poskytovaní výbraných súborov údajov z ISKN
Poskytnutie údajov z ISKN
0,00 €
zmluva
Geodetický a kartografický ústav Bratislava   Otvoriť
06.12.2013 03.12.2013 2/2013
Nájomná zmluva
Prenájom pozemku cintorína
1,00 €
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľká Lesná   Otvoriť
21.11.2013 21.11.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytnutie dotácie na výmenu okien v budove školy.
1 000,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
30.10.2013 30.10.2013
Mandátna zmluva
Výkon stavebného dozoru.
9 720,00 €
zmluva
KOLVEX   Otvoriť
17.10.2013 17.10.2013
Kúpna zmluva
Predaj parcely C-KN 310/2
1,00 €
zmluva
Vladimír Duda   Otvoriť
15.10.2013 15.10.2013
Kupná zmluva
Predmetom zmluvy je dodávka hnedého uhlia
0,00 €
zmluva
Palivá HK, spol s r.o.   Otvoriť
20.09.2013 20.09.2013 04/09/2013
Kúpna zmluva
Dodanie chladiaceho katafalku
2 988,00 €
zmluva
Ing. Peter Kozák   Otvoriť
06.09.2013 06.09.2013
Darovacia zmluva
Poskytnutie peňažného daru na nákup chlad. katafalku.
3 000,00 €
zmluva
Ján Drobot a manž. Alžbeta Drobotová   Otvoriť
26.08.2013 26.08.2013 1395/2300/2013
Nájomná zmluva
Prenajatie pozemku na parkovacie miesto
1,00 €
zmluva
VSE a.s.   Otvoriť
23.08.2013 23.08.2013
Mandátna zmluva
Kompletné zabezpečenie procesu verejného obstarávania
3 300,00 €
zmluva
LEDAS, s.r.o.   Otvoriť
20.08.2013 20.08.2013 10/2013
Zmluva o dielo 10/2013
Dodanie služieb externého projektového manažmentu.
9 900,00 €
zmluva
RamontBuiding s.r.o.   Otvoriť
20.08.2013 20.08.2013 11/2013
Zmluva o dielo 11/2013
Dodanie služieb publicity pri implementácii projektu
2 500,00 €
zmluva
RamontBuiding s.r.o.   Otvoriť
31.05.2013 28.05.2013 1215940
Zmluva v zmysle Autorského zákona
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
33,50 €
zmluva
SLOVGRAM   Otvoriť
27.05.2013 22.05.2013 0752/5300/2013
Kupná zmluva
Odkúpenie projektovej dokumentácie.
2 067,20 €
zmluva
VSE a.s.   Otvoriť
21.05.2013 09.05.2013 098/2.1 MP/2013
Zmluva o poskytnutí NFP
Poskytnutie NFP
455 028,00 EUR
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR   Otvoriť
16.05.2013 16.05.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2012
Poskytnutie dotácie na opravu kaplnky
1 000,00 €
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľká Lesná   Otvoriť
29.04.2013 29.04.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
ˇUprava zmluvných podmienok pri poskytnutí dotácie na záujmové vzdel. detí.
300,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
24.04.2013 24.04.2013 7/2013
Zmluva na výkon auditu
Vykonanie auditu účtovnej závierky obce
600,00 €
zmluva
audítor SKAU   Otvoriť
22.04.2013 22.04.2013
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti.
665,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja   Otvoriť
28.03.2013 28.03.2013
Zmluva o grantovom účte
Balík služieb pre príjem dotácií samospráv
0,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.   Otvoriť
25.03.2013 21.03.2013
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
Prenájom miestnosti na OÚ.
100,00 €
zmluva
SAD Poprad   Otvoriť
31.01.2013 31.01.2013 130134
Licenčná zmluva na programové vybavenie
Dodávka programového vybavenia
33,00 €
zmluva
IFOSOFT   Otvoriť
25.01.2013 25.01.2013
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva ojazdeného auta Peugeot 406
1 850,00 â‚¬
zmluva
Michal Vyžinkár   Otvoriť
16.01.2013 16.01.2013 85/2013
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Poskytnutie údajov
0,00 €
zmluva
Katastrálny úrad v Prešove   Otvoriť
02.01.2013 02.01.2013
Nájomná zmluva
Nájom pozemku.
50,00 €
zmluva
Ján Irha   Otvoriť