•  

Zmluvy


Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Poskytnutie dotácie
Dátum zverejnenia 03-05-2023
Suma s DPH 1400
Poznámka k sume
Mena
Dátum uzavretia 03-05-2023
Zmluvu uzavrel (meno, priezvisko, funkcia)
Poznámka
Dodatky k zmluve
Viaže sa k objednávkam čislo -
Viaže sa k faktúram čislo -
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Veľká Lesná, IČO: 00330230, Adresa: Veľká Lesná č. 58, Mesto: Veľká Lesná, PSČ: 065 34
Dodávateľ : Dobrovoľná požiarná ochrana SR, IČO: 00 177 474, Adresa: Kutuzovova 17, Mesto: Bratislava 3, PSČ: 831 03
Prílohy dpo833.pdf

Generované portálom Uradne.sk

2018

  Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ Dokumenty
  17.01.2018 17.01.2018 MC17012018
  Zmluva o vytvorení webstránky
  Vytvorenie webstránky obce
  600,00 €
  zmluva
  wbx, s.r.o.   Otvoriť
  28.12.2017 28.12.2017
  Kúpna zmluva
  Predaj pozemku
  245,00 €
  zmluva
  Martin Reľovský   Otvoriť
  04.12.2017 04.12.2017
  Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektron. služieb
  Dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán
  0,00 €
  zmluva
  DOVERA, zdra. poisťovňa   Otvoriť
  12.10.2017 12.10.2017
  Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
  Audit účtovnej závierky
  600,00 €
  zmluva
  Ing. Mária Pašková   Otvoriť
  26.06.2017 26.06.2017 37706
  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
  Poskytnutie dotácie pre DHZ obce na materiálno technické vybavenie
  3 000,00 €
  zmluva
  DPO SR   Otvoriť
  05.04.2017 05.04.2017 1/2017
  Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
  Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie
  300,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
  03.04.2017 03.04.2017 3/2017
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť
  86,75 €
  zmluva
  Mesto Spišská Stará Ves   Otvoriť
  31.03.2017 31.03.2017 2/2017
  Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
  Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie
  600,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja   Otvoriť
  03.11.2016 03.11.2016 7/2016
  Kúpna zmluva
  Motorové vozidlo KAROSA, ASC 25 - RTHP
  1 500,00 €
  zmluva
  Obec Malý Lipník   Otvoriť
  04.08.2016 04.08.2016 09/PZ-SL/2016
  Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
  Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky.
  0,00 €
  zmluva
  Brantner   Otvoriť
  18.05.2016 18.05.2016 28/2016
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Dotácia pre CVČ Spišská Stará Ves
  234,63 €
  zmluva
  Mesto Spišská Stará Ves   Otvoriť
  22.04.2016 22.04.2016 24ZVS 0000015533J
  Zmluva o pripojení
  Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
  0,00 €
  zmluva
  Východoslovenská distribučná, a.s.   Otvoriť
  15.04.2016 15.04.2016
  ZMluva o dielo
  Zhotovenie diela "Zlepšenie vzhľadu obce-úprava a tvorba verejných priestranstiev v obci Veľká Lesná."
  76 920,00 €
  zmluva
  Camastra s.r.o.   Otvoriť
  04.04.2016 04.04.2016 5/2016
  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
  Poskytnutie finančných prostriedkov
  600,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja   Otvoriť
  04.04.2016 04.04.2016 6/2016
  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
  Poskytnutie finančných prostriedkov
  300,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
  02.03.2016 01.03.2016
  Zmluva o dielo
  Zhotovenie diela - Rekonštrukcia miestnej komunikácie, zachytného parkoviska a výstavba autobusovej zastávky
  89 640,00 €
  zmluva
  Camastra s.r.o.   Otvoriť
  23.02.2016 22.02.2016
  Zmluva o poskytovaní služieb - Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Veľká Lesná
  Poskytovanie služieb extérneho manažéra v rámci projektu "Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Veľká Lesná"
  11 400,00 €
  zmluva
  Energia plus s.r.o.   Otvoriť
  16.02.2016 15.02.2016
  Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
  Poskytnutie poradenskej a konzultačnej činnosti pri príprave žiadosti o poskytnutie NFP.
  1 500,00 €
  zmluva
  Energia plus s.r.o.   Otvoriť
  04.02.2016 03.02.2016
  Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb
  Zriadenie spoločného obecného úradu
  1,00 €
  zmluva
  Mesto Stará Ľubovňa   Otvoriť
  26.01.2016 26.01.2016
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
  0,00 €
  zmluva
  NATUR-PACK, a.s.   Otvoriť
  28.12.2015 28.12.2015
  Zmluva o prenájme
  Prenájom nebytových priestorov
  1 644,00 €
  zmluva
  MERIMPEX, s.r.o.   Otvoriť
  14.12.2015 14.12.2015 ZLP-2016-0582
  Zmluva o pripojení k infor. systému Dátové centrum obcí a miest
  Pripojenie k službám IS DCOM
  0,00 €
  zmluva
  DEUS   Otvoriť
  09.12.2015 09.12.2015
  Zmluva o nájme
  Prenajom priestorov
  84,00 €
  zmluva
  Prvá internetová, s.r.o.   Otvoriť
  09.12.2015 09.12.2015 26/2015
  Zmluva o vykonaní stavebného dozoru č. 26/2015
  Výkon stavebného dozoru na stavbe "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba záchytných parkovísk a autobusových zastávok."
  175,00 €
  zmluva
  Ing.Peter Štucka   Otvoriť
  09.12.2015 09.12.2015 27/2015
  Zmluva o vykonaní stavebného dozoru č. 27/2015
  Výkon stavebného dozoru na stavbu "Ylepšenie vzhľadu obce Veľká Lesná - úprava a tvorba verejných priestranstiev."
  175,00 €
  zmluva
  Ing.Peter Štucka   Otvoriť
  08.12.2015 08.12.2015 24/2015
  Zmluva o dielo č. 24/2015
  Vypracovanie PD "Rekonštrukcia miestných komunikácií a výstavba záchytných parkovísk a autobusových zastávok
  2 580,00 €
  zmluva
  Ing.arch. Radoslav Repka   Otvoriť
  08.12.2015 08.12.2015 25/2015
  Zmluva o dielo č. 25/2015
  Vypracovanie PD "Zlepšenie vzhľadu obce Veľká Lesná - úprava a tvorba verejných priestranstiev
  2 640,00 €
  zmluva
  Ing.arch. Radoslav Repka   Otvoriť
  03.12.2015 03.12.2015 JO 031215-4-1
  Zmluva o dielo č. JO 03122015-4-1
  Vyhotoviť dokument štúdie uskutočniteľnosti projektu v rámci PRV SR 2014-2020
  896,00 €
  zmluva
  Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
  03.12.2015 03.12.2015 JO 031215-4-2
  Zmluva o dielo
  Vypracovanie žiadosti o NFP
  120,00 €
  zmluva
  Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
  03.12.2015 03.12.2015 JO 031215-5-1
  Zmluva o dielo
  Vyhotovenie dokumentu štúdie uskutočniteľnosti v rámci PRV SR 2014-2020, aktivita č. 3, v rámci opatrenia č. 7.2
  896,00 €
  zmluva
  Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
  03.12.2015 03.12.2015 JO 031215 - 5-2
  Zmluva o dielo
  Vypracovanie žiadosti o NFP
  120,00 €
  zmluva
  Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
  25.11.2015 25.11.2015 ZDR-2015-A-02247-000
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Dodávka elektrickej energie
  0,00 €
  zmluva
  SE Predaj, s.r.o.   Otvoriť
  23.11.2015 23.11.2015
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
  Uzavretie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
  0,00 €
  zmluva
  NATUR-PACK, a.s.   Otvoriť
  05.10.2015 05.10.2015 19/2015
  Zmluva na výkon auditu
  Výkon auditu
  600,00 €
  zmluva
  audítor SKAU   Otvoriť
  10.09.2015 08.09.2015 08-99-2015
  Zmluva o výpožičke
  Výpožička vodného toku
  0,00 €
  zmluva
  SR - Lesy Slovenskej republiky, š.p.   Otvoriť
  07.09.2015 07.09.2015 20150901
  Zmluva o dielo
  Rekonštrukcia rozhlasu v obci Veľká Lesná
  8 010,13 €
  zmluva
  MKhlas   Otvoriť
  19.08.2015 19.08.2015 6817514863
  Zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnickývh osôb
  Poistenie protipovodňového opatrenia na vodnom toku
  1 005,00 €
  zmluva
  Komunálna poisťovňa a.s.,   Otvoriť
  24.06.2015 24.06.2015
  Zmluva o dielo č. 1/2015
  Realizácia stavebného diela "Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Veľká Lesná"
  146 900,00 €
  zmluva
  SLOVDACH, s.r.o.   Otvoriť
  19.06.2015 19.06.2015 12/2015
  Zmnluva o dielo
  Vypracovanie PD
  9 300,00 €
  zmluva
  RG ATELIÉR, s.r.o.   Otvoriť
  20.05.2015 19.05.2015
  Príkazná zmluva
  Kompletná realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania.
  0,00 €
  zmluva
  Obstarávacie trhovisko Slovenska, n.z.   Otvoriť
  20.04.2015 20.04.2015 2028263870
  Zmluva o poskytovaní služieb
  Balík 1P - Akcia
  19,99 €
  zmluva
  Slovak Telekom, a.s.   Otvoriť
  15.04.2015 15.04.2015 JO 150415 - 3
  Zmluva o dielo č. JO 150415 - 3
  Vyhotoviť dielo, ktorého predmetom sú činnosti potrebné k žiadosti o NFP
  19 999,00 €
  zmluva
  Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
  15.04.2015 15.04.2015 JO 150415 - 4
  Zmluva o dielo č. JO 150415 - 4
  Vy pracovanie žiadosti o NFP
  1,00 €
  zmluva
  Premier Consulting, spol.s r.o.   Otvoriť
  01.04.2015 01.04.2015 č.18/2015/§54 - VZ
  Dohoda o poskytnutí fin. prísp. na podporu vytvárania prac. miest
  Poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a)
  3 092,94 €
  zmluva
  ÚPSVAR Stará Ľubovňa   Otvoriť
  31.03.2015 26.03.2015 č. 25/§52/2015/ŠR
  Dohoda na vykonanie ajtiv. činnosti formou menších ob.- služieb
  Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení aktiv. činnosti
  952,80 €
  zmluva
  ÚPSVAR Stará Ľubovňa   Otvoriť
  20.03.2015 19.03.2015 3/2015
  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
  Poskytnutie fin. dotácie z rozpočtu obce Veľká Lesná v r. 2015
  100,00 €
  zmluva
  Gréckokatolická charita   Otvoriť
  17.03.2015 17.03.2015 111/2013
  Zmluva o dielo
  Stavebné práce na zákazke: "Protipovodňová úprava Lesnianskeho potoka v obci Veľká Lesná"
  335 000,00 €
  zmluva
  MIGI, spol. s.r.o.   Otvoriť
  13.03.2015 13.03.2015
  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
  Poskytnutie prostriedkov na záujmovú činnosť detí
  600,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja   Otvoriť
  13.03.2015 13.03.2015
  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
  Poskytnutie fin. prostr. na záujmové vzdelávanie detí
  300,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
  13.03.2015 13.03.2015 35/2015
  Mandátna zmluva
  Poskztnutie odbornej činnosti a pomoci na zabezpečenie prípravy realizácie stavebného diela
  2 640,00 €
  zmluva
  INPRO POPRAD, s.r.o.   Otvoriť
  27.02.2015 26.02.2015 U1943/2015
  Licenčná zmluva
  Poskytnutie licencie k programovému vybaveniu ISO pre obce a mestá URBIS
  1,00 €
  zmluva
  MADE spol. s r.o.   Otvoriť
  27.02.2015 26.02.2015 1/2015
  Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
  Súhlas s so zasielaním elektr. faktúr
  0,00 €
  zmluva
  MADE spol. s r.o.   Otvoriť
  31.12.2014 30.12.2014 24ZVS0000015533J
  Zmluva o pripojení
  Akceptovanie žiadosti
  0,00 €
  zmluva
  Východoslovenská distribučná, a.s.   Otvoriť
  29.12.2014 29.12.2014
  Zmluva o dielo
  Vypracovanie PD "Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu Veľká Lesná"
  3 000,00 €
  zmluva
  ARTUM   Otvoriť
  17.12.2014 17.12.2014
  Zmluva o poskytovaní služieb
  Zabezpečenie činnosti OPP, BOZP a pžiadaviek na zdravé živ. podmienky, zdravé prac. podmienky.
  216,00 €
  zmluva
  LIVONEC, s.r.o.   Otvoriť
  24.11.2014 24.11.2014 211114-1
  Zmluva o dielo
  Spracovanie aktualizácie PHaSR obce
  330,00 €
  zmluva
  Diervilla, spol. s r.o.   Otvoriť
  10.11.2014 10.11.2014
  Zmluva o dielo
  Zhotovenie stavebného diela:" Spevnenie plochy - cintorín Veľká Lesná"
  7 399,58 €
  zmluva
  SLOVDACH, s.r.o.   Otvoriť
  30.10.2014 30.10.2014 19/2014
  Zmluva na výkon auditu
  Vykonanie auditu
  600,00 €
  zmluva
  audítor SKAU   Otvoriť
  02.10.2014 02.10.2014 10/2014
  Zmluva o dielo
  Zhotovenie živičnej úpravy miestnej komunikácie
  5 019,12 €
  zmluva
  JUNO DS, s.r.o.   Otvoriť
  25.08.2014 16.07.2014 19SL/14/2013
  Príkazná zmluva
  Vykonanie VO na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu so začiatkom obstarávania III.Q 2014
  0,00 €
  zmluva
  Mesto Stará Ľubovňa   Otvoriť
  03.07.2014 02.07.2014 58/§52 / 2014/ ŠR
  Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
  Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
  0,00 €
  zmluva
  ÚPSVAR Stará Ľubovňa   Otvoriť
  11.04.2014 11.04.2014 1/2014
  Zmluva o dielo
  Realizácia stavby: "Oprava kanalizačnej ryhy"
  2 399,04 €
  zmluva
  JUNO DS, s.r.o.   Otvoriť
  07.04.2014 07.04.2014
  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
  Poskytnutie finančných prostriedkov
  300,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
  07.04.2014 07.04.2014
  Zmuva o poskytnutí fin.prostriedkov
  Poskytnutie financii na vzdelávanie detí
  679,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja   Otvoriť
  20.02.2014 20.02.2014 24/§52/2014/NP v AOTP SR - 3
  DOHODA
  Úprava práv a povinnosí účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
  0,00 €
  zmluva
  ÚPSVAR Stará Ľubovňa   Otvoriť
  30.01.2014 30.01.2014
  Komisionárska zmluva
  Zabezpečenie jedálnych kupónov
  0,00 €
  zmluva
  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.   Otvoriť
  16.12.2013 16.12.2013 409-112-9005/2013
  Zmluva o poskytovaní výbraných súborov údajov z ISKN
  Poskytnutie údajov z ISKN
  0,00 €
  zmluva
  Geodetický a kartografický ústav Bratislava   Otvoriť
  06.12.2013 03.12.2013 2/2013
  Nájomná zmluva
  Prenájom pozemku cintorína
  1,00 €
  zmluva
  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľká Lesná   Otvoriť
  21.11.2013 21.11.2013
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Poskytnutie dotácie na výmenu okien v budove školy.
  1 000,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
  30.10.2013 30.10.2013
  Mandátna zmluva
  Výkon stavebného dozoru.
  9 720,00 €
  zmluva
  KOLVEX   Otvoriť
  17.10.2013 17.10.2013
  Kúpna zmluva
  Predaj parcely C-KN 310/2
  1,00 €
  zmluva
  Vladimír Duda   Otvoriť
  15.10.2013 15.10.2013
  Kupná zmluva
  Predmetom zmluvy je dodávka hnedého uhlia
  0,00 €
  zmluva
  Palivá HK, spol s r.o.   Otvoriť
  20.09.2013 20.09.2013 04/09/2013
  Kúpna zmluva
  Dodanie chladiaceho katafalku
  2 988,00 €
  zmluva
  Ing. Peter Kozák   Otvoriť
  06.09.2013 06.09.2013
  Darovacia zmluva
  Poskytnutie peňažného daru na nákup chlad. katafalku.
  3 000,00 €
  zmluva
  Ján Drobot a manž. Alžbeta Drobotová   Otvoriť
  26.08.2013 26.08.2013 1395/2300/2013
  Nájomná zmluva
  Prenajatie pozemku na parkovacie miesto
  1,00 €
  zmluva
  VSE a.s.   Otvoriť
  23.08.2013 23.08.2013
  Mandátna zmluva
  Kompletné zabezpečenie procesu verejného obstarávania
  3 300,00 €
  zmluva
  LEDAS, s.r.o.   Otvoriť
  20.08.2013 20.08.2013 10/2013
  Zmluva o dielo 10/2013
  Dodanie služieb externého projektového manažmentu.
  9 900,00 €
  zmluva
  RamontBuiding s.r.o.   Otvoriť
  20.08.2013 20.08.2013 11/2013
  Zmluva o dielo 11/2013
  Dodanie služieb publicity pri implementácii projektu
  2 500,00 €
  zmluva
  RamontBuiding s.r.o.   Otvoriť
  31.05.2013 28.05.2013 1215940
  Zmluva v zmysle Autorského zákona
  Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
  33,50 €
  zmluva
  SLOVGRAM   Otvoriť
  27.05.2013 22.05.2013 0752/5300/2013
  Kupná zmluva
  Odkúpenie projektovej dokumentácie.
  2 067,20 €
  zmluva
  VSE a.s.   Otvoriť
  21.05.2013 09.05.2013 098/2.1 MP/2013
  Zmluva o poskytnutí NFP
  Poskytnutie NFP
  455 028,00 EUR
  zmluva
  Ministerstvo životného prostredia SR   Otvoriť
  16.05.2013 16.05.2013
  Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2012
  Poskytnutie dotácie na opravu kaplnky
  1 000,00 €
  zmluva
  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľká Lesná   Otvoriť
  29.04.2013 29.04.2013
  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
  ˇUprava zmluvných podmienok pri poskytnutí dotácie na záujmové vzdel. detí.
  300,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa   Otvoriť
  24.04.2013 24.04.2013 7/2013
  Zmluva na výkon auditu
  Vykonanie auditu účtovnej závierky obce
  600,00 €
  zmluva
  audítor SKAU   Otvoriť
  22.04.2013 22.04.2013
  Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
  Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti.
  665,00 €
  zmluva
  ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja   Otvoriť
  28.03.2013 28.03.2013
  Zmluva o grantovom účte
  Balík služieb pre príjem dotácií samospráv
  0,00 €
  zmluva
  Prima banka Slovensko, a.s.   Otvoriť
  25.03.2013 21.03.2013
  Zmluva o nájme obytnej miestnosti
  Prenájom miestnosti na OÚ.
  100,00 €
  zmluva
  SAD Poprad   Otvoriť
  31.01.2013 31.01.2013 130134
  Licenčná zmluva na programové vybavenie
  Dodávka programového vybavenia
  33,00 €
  zmluva
  IFOSOFT   Otvoriť
  25.01.2013 25.01.2013
  Kúpna zmluva
  Kúpna zmluva ojazdeného auta Peugeot 406
  1 850,00 â‚¬
  zmluva
  Michal Vyžinkár   Otvoriť
  16.01.2013 16.01.2013 85/2013
  Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
  Poskytnutie údajov
  0,00 €
  zmluva
  Katastrálny úrad v Prešove   Otvoriť
  02.01.2013 02.01.2013
  Nájomná zmluva
  Nájom pozemku.
  50,00 €
  zmluva
  Ján Irha   Otvoriť

  ESLUŽBY

  Odkaz sa otvorí v novom okne

  Úradné hodiny

  Pondelok:     07:30 - 15:30
  Utorok:     07:30 - 15:30
  Streda:      07:30 - 16:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok:     07:30 - 12:00

  NATUR-PACK

  Odkaz sa otvorí v novom okne

  Fotogaléria

  Kalendár